Shingel

Shingel er et solid takbelegg. Særlig for norske værforhold er shingel å foretrekke for hus og hytter. Shingel kan legges rett på tretak, eller rett på gammelt underlag av shingel.


Legge shingel selv

Shingel kan legges selv av privatpersoner på tak for å gjøre det billig, men legges det feil kan kostnadene veldig fort overstige det man sparer. Husmester'n AS er en taktekker og blikkenslager som har lang erfaring med shingel som takmateriale.

Kontakt Husmester'n AS for mer informasjon om shingel som takmateriale. .