Pipehatt

Slik får du et tak som varer

Taket er en avgjørende del av boligens konstruksjon. Et funksjonelt tak gjør at boligen opprettholder verdien sin. Samtidig øker bokomfort og det estetiske uttrykket styrkes. Mange huseiere er flinke til å kontrollere og vedlikeholde eget tak. Det er derimot også mange som ønsker seg gledene ved en enebolig, men ikke er like forberedt på ansvaret som følger med. 

Med tak, som med mye annet, vil det være en fordel å ligge litt i forkant og ta tak i mindre problemer før de får vokse seg store. Utfør regelmessig vedlikehold av taket, så skal du se at det varer lenger og at du sparer deg selv for store kostnader. 

Ta en sjekk av taket to ganger årlig

En huseier er ikke nødvendigvis en takspesialist, men det er heller ingenting som tilsier at du trenger spesiell kompetanse for å ta en kontroll av eget tak. Vi anbefaler alle huseiere å kontrollere taket sitt to ganger årlig. Om våren bør du sjekke eventuelle skader som skyldes snø og frost fra den foregående vinteren. Før en ny vinter vil det lønne seg med en ny sjekk for å tilrettelegge for den kommende sesongen. En taksjekk burde typisk omfatte:

  • visuell sjekk etter hull og synlige skader
  • sjekk av takrenner
  • kontroll av beslag
  • kontroll av nedløp
  • rustdannelse
  • sjekk av takstein 
  • sjekk av tetting rundt pipe og eventuelle takvinduer
  • innvendig sjekk etter misfarging, lekkasjemerker, vond lukt og andre avvik

Dersom du finner noe som ikke er som det skal, burde dette utbedres eller repareres. Er du usikker på om det du har avdekket faktisk er et problem? Kontakt oss gjerne for råd og bistand.

Rens takrennene minimum én gang i året

Takrennen har en enkel, men viktig funksjon: den gir væske en naturlig vei ned og bort fra taket. Det er imidlertid langt mer enn bare regnvann og snøsmelting som finner veien ned i takrennen. Ofte vil den være et samlingspunkt for løv, barnåler og annet som fanges av vinden. Dersom dette ikke fjernes med jevne mellomrom vil takrennen blokkeres. Det kan gi deg en kostbar og unødvendig vannlekkasje.

Vi anbefaler at takrennen renses minimum en gang i året. Gjør det aller helst om høsten, når takrennene fylles opp som mest. Da senker du sjansen for lekkasje under vinteren, samtidig som det vil dannes mindre istapper når frosten kommer. Dette vil igjen bidra til mindre slitasje på både tak og takrenner.

Skifte av takstein er noe de fleste klarer

En del av vedlikeholdet som folk flest klarer selv, er å skifte ut enkelte takstein. Når du kontrollerer taket, er det ikke uvanlig at du vil finne takstein som er modne for utskiftning. Å gjøre dette fortløpende, kan spare deg for både kostnader og frustrasjon på sikt. Å bytte to takstein er naturligvis mindre krevende enn å skifte et helt tak. 

Vær imidlertid nøye med sikkerheten. Dersom du skal opp på taket for å utføre mindre utbedringer, er det viktig å sørge for at du er tilstrekkelig sikret. 

Husk at takentreprenøren har begrenset kapasitet

Det finnes ikke noe beleilig tidspunkt for en taklekkasje. Den oppstår alltid når det ikke passer, og fører med seg stress, arbeid og potensielt store kostnader. Samtidig blir du kanskje sittende med en gnagende følelse av at det hele kunne vært avverget dersom du bare hadde hatt bedre vedlikeholdsrutiner.

Vi i Husmester’n setter av tid til å ta oss av akutte situasjoner, fordi vi kjenner de potensielle konsekvensene av at en hastejobb ikke blir tatt tak i. Det kan likevel være vanskelig å forutse egen kapasitet og arbeidsmengde, og ved ekstremvær og i andre unntakstilfeller kan det være mange som trenger hjelp samtidig. Lag deg noen gode rutiner for vedlikehold av ditt tak, så slipper du kanskje å være en av dem.

Trenger du hjelp med ditt tak? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale om takarbeid i Oslo og omegn.