DIFFUSJONSÅPNE LØSNINGER OSLO

Ved takomlegg kan det nå klargjøres for å fullisolere gamle takkonstruksjoner uten å etablere de tradisjonelle luftespaltene. Dette gjøres ved å benytte diffusjonsåpent undertaksbelegg med ett-trinns lufting. Sløyfer og lekter oppdimensjoneres og det etableres detaljer for luftgjennomstrømning.

Innblåsing av isolasjon samtidig med takomlegging

Vi kan selvfølgelig bistå med innblåsing av isolasjon samtidig med omleggingen av taket. Det kan også i samme operasjon utføres tilleggsisolering på oversiden av eksisterende undertak. Vi bistår også her gjerne med forslag til løsninger, omfang etc.

Ta gjerne kontakt for informasjon om diffusjonsåpne løsninger